Sluit een onderhoudscontract af bij
All-Round Service

Verzekerd van warm water en een aangename temperatuur in huis. Dat wilt u toch ook? Sluit een onderhoudscontract af bij All-Round Service. We maken jaarlijks de ketel schoon en stellen het apparaat opnieuw af. Dat voorkomt storingen. Uw cv-ketel werkt bovendien efficiënt, veilig en gaat langer mee. Wij verlenen deze service in de regio Flevoland, Utrecht en Noord-Holland.

Wat houdt het onderhoudscontract van All-Round Service in?

U krijgt per e-mail, sms of telefoon bericht als het tijd is voor onderhoud aan uw cv-ketel. Wij zorgen ervoor dat u er helemaal geen omkijken meer aan heeft.

Voor het onderhoudscontract betaalt u slechts € 72,50 per jaar. Eventuele bijkomende kosten zijn voor het vervangen van onderdelen waarvan de garantie verlopen is.

Wij onderhouden alle voorkomende merken en vrijwel alle onderdelen zijn voorradig. U betaalt geen arbeidsloon en geen voorrijkosten voor de jaarlijkse onderhoud. Een onderhoudscontract van All-Round Service heeft een looptijd van 12 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

Heeft u een onderhoudscontract bij ons? Dan krijgt u tevens voorrang als u problemen heeft in huis die wij voor u kunnen verhelpen.


Dit zijn de voordelen van jaarlijks onderhoud aan uw cv-ketel

  • U heeft minder kans op storingen.
  • Uw ketel werkt efficiënt. Daardoor bespaart u energie.
  • Het verlengt de levensduur van uw cv-ketel.
  • Uw cv-ketel werkt veiliger.

Een jaarlijkse inspectie verhoogt de brandveiligheid van uw installatie. Veel brandverzekeringen eisen dat uw cv-toestel regelmatig wordt geïnspecteerd.

Een slecht onderhouden cv-ketel kan koolstofmonoxide uitstoten. Dit giftige gas kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Het kan zelfs leiden tot de dood.

Onderhoudscontract cv-ketel

Dit onderhoudscontract geeft recht op 1 onderhoudsinspectie per jaar van uw cv-installatie. Tijdens het onderhoud voert de monteur van All-Round Service de volgende werkzaamheden uit:

• Reiniging van de branders.
• Controleren en afstellen van de regelapparatuur.
• Controleren en afstellen van de branderdruk.
• Controleren en afstellen van het gastoestel.
• Controleren van de waterdruk en de installatie zo nodig bijvullen met water.
• Controleren van het expansievat en het overstortventiel.
• Controleren van de waarden van koolmonoxide, koolstofdioxide en zuurstof.
• Controleren van de veiligheid van de rookgasafvoer en de ventilatievoorzieningen.

Bij het gestelde bedrag zijn niet inbegrepen de kosten voortvloeiend uit het noodzakelijk verwisselen van diverse onderdelen, wanneer deze vallen buiten de normale garantiebepalingen. Ten overvloede wijzen wij erop, dat de verrichtte onderhoudswerkzaamheden niet het recht geven op gratis serviceverlening, noodzakelijk voor het verhelpen van storingen etcetera die optreden na de onderhoudswerkzaamheden.

De opdrachtgever is abonnementsgeld verschuldigd van € 72,50 Inclusief 21% btw per jaar exclusief materialen. De hoogte van het abonnementsgeld kan jaarlijks worden aangepast. We brengen u daarvan tijdig op de hoogte. Dit onderhoudscontract geldt voor de duur van 12 maanden, ingaande op de datum van verzending. Aan het einde van het lopende termijn zal deze automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden. Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen, minimaal 1 maand voor het einde van de contractdatum de overeenkomst schriftelijk laat beëindigen.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de rechtbank te Haarlem onder nummer 20/2005.

Bekijk onze aanbiedingen


AANBIEDINGEN